Információk

Technik Cool hőszivattyú

Technik Cool hőszivattyú

 

A Technik Cool PRO hőszivattyú olyan berendezés

mely arra szolgál, hogy az alacsonyabb hőmérsékletű környezetből hőt vonjon ki és azt magasabb hőmérsékletű helyre szállítsa. Használatának célja a hőenergiával való gazdálkodás, melynek során hűtési energiát fűtésben (pl. melegvíz-készítésben) fel lehet használni, illetve környezeti hőt lehet hasznosítani.

A hőszivattyú olyan berendezés – kalorikus gép –, mely arra szolgál, hogy az alacsonyabb hőmérsékletű környezetből hőt vonjon ki és azt magasabb hőmérsékletű helyre szállítsa. Használatának célja a hőenergiával való gazdálkodás, melynek során hűtési energiát fűtésben (pl. melegvíz-készítésben) fel lehet használni, illetve környezeti hőt lehet hasznosítani. A hőszivattyú elvileg olyan hűtőgép, melynél nem a hideg oldalon elvont, hanem a meleg oldalon leadott hőt hasznosítják. Minden olyan fizikai elv alapján készülnek ezek a készülékek, melyeket a hűtőgépeknél is használnak. Leggyakoribbak a gőzkompressziós elven működő berendezések, de léteznek abszorpciós hőszivattyúk is. A készülékek fordított üzemmódban is működnek, ekkor a melegebb hely hűtésére is használhatók. Energiamérlegüket tekintve fordított üzemmódban működtetett hőerőgépnek, „erő-hő gépeknek” is felfoghatók.

hőszivattyú

Technik Cool hőszivattyú

A gőzkompressziós hőszivattyúkban alkalmasan választott hűtőfolyadék gőze áramlik zárt csővezetékben. A gőz a fűteni kívánt oldalon elhelyezett kondenzátorban lecsapódik, miközben hőjét a kondenzátor csőfalán keresztül átadja vagy a helyiség levegőjének, vagy a központi fűtés vizének. Ezután a cseppfolyós hűtőközeg fojtószelepen keresztül expandál, eközben hirtelen elpárolog és hőmérséklete lecsökken. A kisnyomású, hideg gőzt a hideg oldali hőcserélőben a külső környezet felmelegíti, majd a kompresszor összesűríti és visszajuttatja a kondenzátorba, és a folyamat megismétlődik. Megfelelően kialakított készülékekben az áramlás iránya megfordítható, ekkor a berendezés fűtés helyett hűti a helyiséget. A legtöbb esetben a berendezés hőforrásul a külső levegőt, vagy a talajt, esetleg természetes vizeket (tenger, tó, folyó, talajvíz) használnak.

 


A HŐSZIVATTYÚ MŰKÖDÉSE

A COP adott hőmérsékletekre jellemző értékeihez már illeszthető egy görbe, mely alapján minden külső hőmérsékletre ismertté válik a COP, és így a külső hőmérsékletek gyakorisága alapján már SPF számítható. Gyári adatok alapján, nyugat-magyarországi meteorológiai adatokat figyelembe véve 4 fölötti SPF értéket kapunk, hozzátéve, hogy a fent bemutatott levegő-víz hőszivattyú a ma kaphatók egyik legjobbika. Ehhez persze a megfelelő hőleadó-oldali kialakítás, azaz alacsony hőmérsékletű fűtési rendszer is szükséges, és a fenti COP értékek 35 °C-os fűtési előremenő hőmérsékletet feltételeznek. Többek között a megújuló energiával működő fűtési rendszereket támogató kedvezményes villamosenergia-tarifákkal járó kötelezettségek miatt (melyek a berendezést tápláló villamos energia kétórás szüneteltetését jelentik) fűtési puffertároló alkalmazása is indokolt a fűtési rendszerben. Mivel a rendszer hatékonysága a hőforrás (levegő-víz hőszivattyúk esetében a levegő) hőmérsékletétől és az előállítandó hőmérséklettől függ.

A levegő-víz hőszivattyús rendszerek hatékonyságát gyakran a COP értékkel próbáljuk jellemezni, ez azonban az adott térség meteorológiai viszonyainak ismerete nélkül téves képet adhat. Az összehasonlítás alapja sokkal inkább az SPF kell, hogy legyen, mivel ez egy teljes évre/fűtési szezonra érvényes érték, melyből a rendszer energiaigénye is kalkulálható.


A puffertároló több előnyt is magában hordoz

Akkor tárolható el a hőenergia, amikor a külső levegő magasabb hőmérsékletű: jobb COP, a tároló felső rétegeinek 35 °C-nál melegebb, de kevés vízmennyiséget érintő magasabb hőmérséklete kiválóan alkalmas melegvíz-termelésre: alacsonyabb szükséges előállítandó hőmérséklet (a puffer legfelső részében kialakított 38-42 °C-os réteg gyakorlati tapasztalatok alapján már elegendő a zuhanyzáshoz elfogadott 37-38 °C-os meleg víz előállításához, míg a hálózatról érkező hideg vizet a puffer alsóbb rétegei 35 °C-ig előmelegítik), a rendszer a villamosenergia-ellátás rövidebb kiesésekor is képes a (korábban eltárolt) hőenergiát szolgáltatni: nő a rendszer ellátásbiztonsága. A számítás egyszerűségéért maradjunk tehát a 4-es SPF értéknél, amely ma már mindenképpen elérhető egy jól kialakított rendszerrel. A fűtés és a HMV-termelés energiaigénye egy korszerű családi háznál kb. 50 kWh/m2, a fenti becslés alapján, amely 100 m2-es alapterületet feltételezve 5000 kWh hőenergia-igényt jelent. Ennek fedezésére tehát kb. 1250 kWh villamos energia szükséges. Az épület fennmaradó 5000 kWh-s villamosenergia-igényével összesen 6250 kWh termelendő meg napelemes rendszerrel, ha zéró energiás házat szeretnénk. Ehhez Magyarországon kb. 5,5 kWp (kb. 40 m2 ferde, nem árnyékolt, déli tetőfelület) csúcsteljesítményű napelemes rendszert kell telepítenünk. (Ha ugyanezt infrapanellel vagy elektromos padlófűtéssel próbálnánk megoldani, kb. 8,7 kWp (kb. 60 m2 ferde, részlegesen sem árnyékolt, déli tetőfelület) napelemes rendszer kellene a teljes energiaigény fedezésére, melynek többlet beruházási költsége kb. 2 millió Ft (ez a tervezési és kivitelezési költségek leszorításával sok mindendre elég lehet a hőszivattyús rendszernél). Arról nem beszélve, hogy a 8,7 kWp napelemes rendszer tető-területigénye a legtöbbször egy ekkora épület esetén problémás a gyakorlatban.

Technik Cool hőszivattyú

Technik Cool hőszivattyú


A hőszivattyú legfontosabb mérőszáma a COP

A hőszivattyúk hatékonyságát a fajlagos fűtőteljesítménnyel jellemzik. Az fajlagos fűtőteljesítmény vagy közérthetőbb nevén jóságfok (angolul Coefficient of Performance, COP vagy CoP) az egységnyi hasznosított hőenergia leadására felhasznált külső munka nagysága, dimenzió nélküli mennyiség. Ezt az értéket a gyári tesztpadokon pillanatnyilag mérhető teljesítményektől (hőlépcsőtől függően EN 255 vagy EN 14511 szabványnak megfelelően) ki lehet terjeszteni szezonális vagy éves energiafogyasztásokra is. Ha ennek alapjául a COP-értékhez hasonlóan az elfogyasztott elektromos energiát (munkát) vesszük, akkor szezonális munkaaránynak (angolul SPF, németül JAZ) nevezzük. Ha figyelembe vesszük az áramtermelés erőművi átalakítási és szállítási veszteségeit is, akkor szezonális primerenergia-tényezőnek (SPFprim) nevezzük. A kettő között EU-szerte jellemző arányossági tényező a 2,5 (a 2013/114/EU határozat szerint 40%-os átlagos erőművi hatásfok esetén). Ez azt jelenti, hogy a jóságfoknak legalább el kell érnie a 2,5 értéket, hogy a kapott fűtési energia nagyobb legyen, mint az erőműben befektetett primerenergia. Épület fűtésére szolgáló külső levegő hőjét hasznosító berendezés fajlagos fűtőteljesítménye enyhe időben 3-4 körüli értéket mutat, elektromos fűtésre ugyanez az érték 1,0. Ez körülbelül megfelel a fűtésszezon átlagos munkaarányának is, vagyis 1 elektromos energiát használó ellenállásfűtés (villanyradiátor, hősugárzó, hőtárolós kályha stb.) 1 joule hőt termel, míg 1 joule elektromos energiát felhasználó készülék 3-4 joule hőt termel. A fajlagos fűtőteljesítmény erősen függ a levegőből nyert hő esetén a külső hőmérséklettől. Igen hideg külső hőmérséklet esetén több munkát kell befektetni az eredményes fűtéshez, mint enyhe időben. A levegő hőjét hasznosító hőszivattyúk ezért kisegítő hagyományos fűtést is igényelnek, mert nagy hideg esetén gazdaságosabb azt alkalmazni. Geotermikus berendezéseknél ez nem áll fenn, mert a talaj, talajvíz hőmérséklete gyakorlatilag állandó az egész év folyamán. A diagramból az is látható, hogy a fajlagos fűtőteljesítmény annál jobb, minél kisebb a meleg oldali hőmérséklet. Ez azt mutatja, hogy hatékonyabban lehet a hőszivattyút padlófűtésre és falfűtésre használni, mint hagyományos radiátorokra, melyeknél a kisebb fűtőfelület miatt magasabb hőmérsékletre van szükség ugyanannyi hő leadására. Fontos tudatosítani, hogy a fajlagos fűtőteljesítmény nem elsősorban a berendezés konstrukciójától függ, hanem az üzemi körülményektől. Ugyanannak a készüléknek más-más hőmérsékleti viszonyok mellett más a fajlagos fűtőteljesítménye. A fűtés gazdaságosságát ezért a fajlagos fűtőteljesítményből nem lehet megítélni. Forrás: Wikipédia

Tovább a termékekhez

Technik Cool hőszivattyú

H Tarifa

A tarifát az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. szolgáltatási területén lévő lakossági ügyfelei igényelhetik meglévő, illetve új hőszivattyús rendszer villamosenergia ellátásához. Ez által a fűtési számla meglehetősen csökken. Ha a családi házat vagy alacsony energiaigényű kisebb társasházat levegő-víz hőszivattyúval fűtjük, és a készülék hatékonysága egy előre megállapított érték felett van, akkor a berendezés üzemeltetéséhez igényelhetünk kedvezményes áramtarifát.

Technik Cool PRO hőszivattyú

Telepítési útmutató
 

Technik Cool Telepítési útmutató

 

Technik Cool hőszivattyú

A kültéri egységhez kell kiépíteni egy leválasztó kapcsolót (GANZ KK kapcsoló). A beltéri és kültéri egység között egy 20mm belső átmérőjű gégecsövet behúzása szükséges (a kommunikációs kábelnek). Vegytiszta Rézcső 10 mm és 16 mm csőpár + párazáró szigetelés (30 mm) védőcsőben. A megfelelő méretű kábel behúzása a kültéri és a beltéri egység között.(PL. a 8,5kw-hoz 3*4-es kábel).stb.

TELEPÍTÉSI FELTÉTELEK

 
 

A Technik Cool PRO hőszivattyú berendezés telepítését (primer oldali ág – kültéri-beltéri közötti nyomvonal) kizárólag OKJ-s végzettséggel (F-GAS kártyával) rendelkező szakember végezheti!

A telepítés minimális feltétele:
Split vezeték műszaki alkalmazása: 10 mm átmérőjű hűtéstechnikai vegytiszta rézcső esetén min. 19 mm falvastagságú Armaflex szigetelés, 16mm hűtéstechnikai vegytiszta átmérőjű rézcső esetén min.19 falvastagságú Armaflex szigetelés használata kötelező! Földbe fektetve védőcső használatával.
A Megrendelőnek a készülék beüzemelését megelőzően az alábbi feladatokat kell végrehajtania: Az elektromos energia (H vagy GEO tarifa) kiépítése a készülékekre vonatkozóan. A Geo vagy H tarifa nyilatkozatot a telepítő cég állítja ki! A kapcsolószekrényt min. 30 cm távóságra kell felszerelni a beltéri egységtől annak burkolatának akadálytalan leszerelhetősége érdekében. A hőszivattyú hidraulikai fűtőköri és használati meleg víz kiépítéséhez a következő munkafolyamatokat kell elvégezni: a csőhálózat szigetelése, légtelenítése, feltöltése és nyomáspróbája (a hűtési csővezetékek párazáró szigeteléssel történő bevonása). A rendszer fűtési/hűtési hidraulikai körébe mágneses iszapleválasztó beépítése a készülék elé a fűtési/hűtési visszatérő gerincágba, mikrobuborék leválasztó beépítése a fűtési/hűtési előremenő ágba, automata légtelenítő szelepek beépítése a legmagasabb pontokra kötelező! A hőszivattyúnak a használati melegvíz köre nem tartalmaz biztonsági szerelvényeket, visszacsapó szelepet, biztonsági szelepet, tágulási tartályt. A felsorolt szerelvények beépítése kötelező, hiányuk meghibásodás esetén a gyártó garancia visszavonásával járhatnak, a nem rendeltetésszerű üzemeltetés miatt. A bel-, és kültéri egységében keletkező kondenzvíz elvezetéséről gondoskodni kell! A kültéri egység számára szél és eső elleni védelmet biztosítani kell! Amennyiben az épület tető kilógása nem védi meg a kültéri egységet az eső, ónos eső, hóeséstől, egy kis tetőszerkezettel ezt biztosítani kell, továbbá ha a kültéri egység erős szélterhelésnek van kitéve, szél árnyékolásra is szükség lehet.
Az 5 év garancia megtartásának feltétele a szakszerű beüzemelés és a rendszeres éves karbantartás!

Hivatalos beüzemelő és karbantartó partnerünk:
Damasztor Kft.
Műszaki és Technikai információ:
Tel: +36 (20) 342 – 6663 Csató István
E-mail: csato.istvan@damasztor.hu
1196. Bp. Hunyadi u.171
Tel: +36 (20) 292 – 5892 Brezovay István
E-mail: brezovay.istvan@damasztor.hu

Javasolt használati melegvíz tárolók

Heizer BSH széria – EGY FIX NAGY FELÜLETŰ HŐCSERÉLŐVEL

Közvetett fűtésű tároló használati melegvíz előállítására, rendszerint a hőcserélőt hőszivattyúra, alacsony hőfokú fűtőrendszerre szokásos hidraulikusan csatlakoztatni. A tárolón tisztítókarima található, melyen elvégezhető az időszakos karbantartás.
A tartály belső védelmét kerámia zománc bevonat biztosítja. A szigetelés rugalmas poliuretán hab PVC (SKAY) borítással (500 liter felett levehető). A katód védelemről a tárolóban található magnézium védőanódgondoskodik.
A BSH széria belső hőcserélője fixen behegesztett simacsöves csőkígyó, mely a tárolóval együtt kerül zománcozásra.
A tároló maximális megengedett üzemi nyomása 10 bar, a hőcserélő maximum 16 bar nyomással használható. Maximális üzemi hőmérséklete 95 °C.

Termék garancia 5 év, melynek feltétele az évenkénti magnézium anódcsere és a tároló tisztítása.

TECHNIK COOL PRO HŐSZIVATTYÚKHOZ VÁLTÓSZELEPEK, HMV ESETÉBEN:
Honeywell 2-utú váltó szelep VBG3-30-16 16 KVS 5/4”- 2”KM
Honeywell  motor 230v MVN663A1500
Honeywell 2-utú váltó szelep VCZM6000/U 7,7 KVS 1”
Honeywell motor 230v VC4013ZZ11/U

A berendezés alapból nem tartalmazza a váltószelep egységet!

Technik Cool hőszivattyú

Tároló fajtái:
TECHNIK TERM – 300 liter
TECHNIK TERM – 400 liter
TECHNIK TERM – 500 liter

Megújuló energiával működik

A Technik Cool PRO hőszivattyú kinyeri a megújuló energiát a levegőből és ezáltal fenntartható módon biztosítja az otthona számára a fűtést és a melegvíz-ellátást.

  • 65%-ban a levegőből nyert megújuló energiával működik, 35%-ban pedig árammal
  • Eléri az A+ energiahatékonyságú címkét
  • Ötvözze a megoldást napenergiás támogatással, hogy megnövelje a melegvíz-ellátás energiahatékonyságát

Ha a levegőtől elvont energia átvitele víz segítségével történik, akkor levegő-víz hőszivattyúról beszélünk. Ez a készülék mind fűtési rendszerekben, mind pedig melegvíz termelésére használható. Ha a különösen hideg napokon nem elegendő a nyert energia, akkor egy további hőcserélővel kombinálva, bivalens üzemmód használatát javasoljuk, ami azt jelenti, hogy más kiegészítő energiaforrással, pl. villamos energiával kerül pótlásra a hiányzó energia.

ÚGY GONDOLJUK, HOGY MINDIG VAN LEHETŐSÉG A FEJLESZTÉSRE.
Ez a meggyőződésünk a hajtóereje mindennek, amit a Technik Coolnál teszünk. Célunk, hogy ösztönözzük a technológiai változásokat a gyártási folyamat kis fejlesztéseitől a 70%-os energiamegtakarítást eredményező nagy áttörésekig. A környezetbarát termékekre való összpontosítással Európában hozunk létre klímamegoldásokat Európa számára.

Technik Cool PRO hőszivattyú a környező levegőtől von el energiát és hatékonyan átalakítja azt hővé – az év 365 napján.

Eközben a beszívott levegő kissé lehűl. A legújabb fejlesztésű levegő-víz hőszivattyú mely alkalmas fűtésre, hűtésre és használati melegvíz készítésre egyaránt. Az Technik Cool PRO legmodernebb inverter technológiával ellátott készüléke kedvező árfekvése, megbízható működése és kiemelkedő energia hatékonysága miatt, méltó kiváltója a hagyományos gázfűtésnek. Könnyedén helyettesítheti a régi fűtés és melegvíz rendszert az energia hatékony hőszivattyúval.

Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Keressen minket!